Produkty / Hovädzí dobytok

Kŕmne zmesi a koncentráty pre hospodárske zvieratá | FEEDPRODUCT | SvidníkHovädzí dobytok

HD 02 – Doplnková kŕmna zmes na odchov teliat – štartérová

Schvaľovacie číslo výrobcu: αSK100470

Kŕmny návod: Po 5-dennom období príjmu mledziva sa teľatám predkladá 6 litrov mliečnej kŕmnej zmesi (MKZ). Musí sa zabrániť hnačkám a ostatným život ohrozujúcim chorobám a znížiť na minimum úhyny teliat. V tejto fáze by sa už mal podporovať príjem jadrového krmiva, aby sa urýchlil vývoj bachora a znížili náklady na kŕmenie. Keď teľatá prijímajú 1,5 kg štartéru pre teľatá, môžu sa odstaviť od MKZ. Preto sú na MKZ a štartér pre teľatá kladené obzvlášť vysoké nároky. Je potrebné zabezpečiť neustály prístup pitnej vody.

HD 03 – Doplnková kŕmna zmes pre mladý dobytok – bielkovinová

Schvaľovacie číslo výrobcu: αSK100470

Kŕmny návod: Doplnková kŕmna zmes pre mladý dobytok sa skrmuje súčasne s objemovými krmivami v množstve 0,5-1,5 kg na kus a deň, podľa veku jalovice. Cieľom prvej fázy odchovu jalovíc je intenzívny rast a dobrý vývin telesného rámca a základu vemena jalovíc, preto je v tejto fáze rastu potrebné zabezpečiť pre jalovicu dostatočné množstvo kvalitných objemových krmív. Kŕmna dávka musí byť chutná a kvalitná s vysokou stráviteľnosťou obsiahnutých živín. Ak je kŕmna dávka vytvorená z glycidových objemových krmív , tak ako doplnok výživy sa pridáva doplnková kŕmna zmes HD 03 bielkovinová Mladý dobytok o hmotnosti 150-400 kg denne spotrebuje 10-45 litrov vody, preto je dôležitý neustály prístup k pitnej vode.

HD 04 – Doplnková kŕmna zmes pre mladý dobytok – glycidová

Schvaľovacie číslo výrobcu: αSK100470

Kŕmny návod: Doplnková kŕmna zmes pre mladý dobytok sa skrmuje súčasne s objemovými krmivami v množstve 1,5-0,5 kg na kus a deň, podľa veku jalovice. Cieľom prvej fázy odchovu jalovíc je intenzívny rast a dobrý vývin telesného rámca a základu vemena jalovíc, preto je v tejto fáze rastu potrebné zabezpečiť pre jalovicu dostatočné množstvo kvalitných objemových krmív. Kŕmna dávka musí byť chutná a kvalitná s vysokou stráviteľnosťou obsiahnutých živín. Ak je kŕmna dávka vytvorená z bielkovinových objemových krmív , tak ako doplnok výživy sa pridáva doplnková kŕmna zmes HD 04 glycidová Mladý dobytok o hmotnosti 150-400 kg denne spotrebuje 10-45 litrov vody, preto je dôležitý neustály prístup k pitnej vode.

HD 05 – Doplnková kŕmna zmes na výkrm hovädzieho dobytka – bielkovinová

Schvaľovacie číslo výrobcu: αSK100470

Kŕmny návod: Doplnková kŕmna zmes HD 05 slúži na vybilancovanie kompletnej kŕmnej dávky k objemovým krmivám, ktoré sú prevažne glycidového charakteru. Kŕmna zmes by mala byť dôkladne premiešaná s objemovými krmivami. Skrmuje sa v množstve 2-3,5 kg na kus a deň, podľa veku. Je potrebné zabezpečiť neustály prístup k pitnej vode.

HD 08 – Doplnková kŕmna zmes na výkrm hovädzieho dobytka – glycidová

Schvaľovacie číslo výrobcu: αSK100470

Kŕmny návod: Doplnková kŕmna zmes HD 08 slúži na vybilancovanie kompletnej kŕmnej dávky k objemovým krmivám, ktoré sú prevažne bielkovinového charakteru. Kŕmna zmes by mala byť dôkladne premiešaná s objemovými krmivami. Skrmuje sa v množstve 2-3,5 kg na kus a deň, podľa veku. Je potrebné zabezpečiť neustály prístup k pitnej vode.

HD 10 – Doplnková kŕmna zmes pre dojnice – glycidová

Schvaľovacie číslo výrobcu: αSK100470

Kŕmny návod: Doplnková kŕmna zmes HD 10 slúži na vybilancovanie kompletnej kŕmnej dávky k objemovým krmivám, ktoré sú prevažne bielkovinového charakteru. Kŕmna zmes by mala byť dôkladne premiešaná s objemovými krmivami. Je potrebné zabezpečiť neustály prístup k pitnej vode.

HD 11 – Doplnková kŕmna zmes pre dojnice s dennou produkciou mlieka do 25 l

Schvaľovacie číslo výrobcu: αSK100470

Kŕmny návod: Doplnková kŕmna zmes HD 11 slúži na vybilancovanie kompletnej kŕmnej dávky k objemovým krmivám, ktoré sú prevažne glycidového charakteru. Skrmuje sa v množstve od 3-6 kg na kus a deň, záleží na úžitkovosti dojnice. Kŕmna zmes by mala byť dôkladne premiešaná s objemovými krmivami. Je potrebné zabezpečiť neustály prístup k pitnej vode.

HD 12 – Doplnková kŕmna zmes pre dojnice s dennou produkciou mlieka nad 25 l

Schvaľovacie číslo výrobcu: αSK100470

Kŕmny návod: Doplnková kŕmna zmes HD 11 je určená pre vysokoprodukčné dojnice, slúži na vybilancovanie kompletnej kŕmnej dávky k objemovým krmivám, ktoré sú prevažne glycidového charakteru. Skrmuje sa v množstve 6-8 kg na kus a deň, záleží od úžitkovosti dojnice. Kŕmna zmes by mala byť dôkladne premiešaná s objemovými krmivami. Je potrebné zabezpečiť neustály prístup k pitnej vode.

Kŕmne zmesi a koncentráty pre hospodárske zvieratá | FEEDPRODUCT | Svidník">Aktuality

Žiadne aktuality

Kŕmne zmesi a koncentráty pre hospodárske zvieratá | FEEDPRODUCT | Svidník">Kŕmne zmesi pre
hovädzí dobytok

Kŕmne zmesi a koncentráty pre hospodárske zvieratá | FEEDPRODUCT | Svidník">Kŕmne zmesi pre
hydinu

Kŕmne zmesi a koncentráty pre hospodárske zvieratá | FEEDPRODUCT | Svidník">Kŕmne zmesi pre
ošípané

Kŕmne zmesi a koncentráty pre hospodárske zvieratá | FEEDPRODUCT | Svidník">Kŕmne zmesi pre
ovce

Kŕmne zmesi a koncentráty pre hospodárske zvieratá | FEEDPRODUCT | SvidníkRýchla správa

Meno:

E-mail:

Text správy:

Opíšte reťazec z obrázka:

Overovací reťazec
Vygenerovať nový reťazec