Produkty / Ovce

Kŕmne zmesi a koncentráty pre hospodárske zvieratá | FEEDPRODUCT | SvidníkOvce

Jahňatá

OV 01 – Doplnková kŕmna zmes na skorý odstav jahniat – predštartérová

Schvaľovacie číslo výrobcu: αSK100470

Kŕmny návod: Základnou zložkou vo výžive jahniat prvých 14 dní je výlučne materské mlieko. Od tohto obdobia začíname s prikrmovaním sena a kŕmnej zmesi OV 01, ktorých dávky postupne zvyšujeme až do odstavu. Kŕmna zmes a kvalitné seno sa skrmuje v škôlkach pre jahňatá, kde nemajú bahnice prístup. Odstav jahniat je možné urobiť vtedy, keď sú schopné prijať 200 g kŕmnej zmesi denne. Odstav jahniat sa uskutočňuje vo veku 60-70 dni. Je potrebné zabezpečiť neustály prístup k pitnej vode.

OV 02 – Doplnková kŕmna zmes na skorý odstav jahniat – štartérová

Schvaľovacie číslo výrobcu: αSK100470

Kŕmny návod: Doplnková kŕmna zmes je určená od 35 dňa do 100 dni veku. Jahňatá ju skrmujú spolu s objemovými krmivami. Kŕmnu zmes j e potrebné skrmovať po postupnom až 10 dennom prechode zmesou ČOJ 1. Jahňatá potrebujú mať neustály prístup k pitnej vode.

OV 03 – Doplnková kŕmna zmes na výkrm jahniat

Schvaľovacie číslo výrobcu: αSK100470

Kŕmny návod: Doplnková kŕmna zmes je určená pre jahňatá od veku 100 dni. Kŕmna zmes sa skrmuje spolu s objemovými krmivami. Je potrebné zabezpečiť 10 dňový prechod skrmovania zmesou ČOJ 2. Je potrebné zabezpečiť neustály prístup k pitnej vode.

Barany

OV 04 – Doplnková kŕmna zmes pre plemenné barany

Schvaľovacie číslo výrobcu: αSK100470

Kŕmny návod: Výživa barančekov a baranov má svoje špecifiká, ktoré treba rešpektovať. Kŕmenie baranov je založené na ad libitnom skrmovaní ďatelinového sena veľmi dobrej kvality s prídavkom 0,4-0,7 kg kŕmnej zmesi v letnom období s malým prídavkom čerstvého zeleného krmiva alebo pastvy vo výbehu a v zimnom období s prídavkom kvalitnej siláže s vyšším obsahom sušiny. Počas pripúšťania a 4 týždne pred pripúšťaním je potrebné zvýšiť dávku jadrovej zmesi až na 1,2-1,5 kg denne podľa intenzity pripúšťania.

Bahnice

OV 05 – Doplnková kŕmna zmes pre dojčiace bahnice

Schvaľovacie číslo výrobcu: αSK100470

Kŕmny návod: Rast jahniat v prvých 6 týždňoch je silne závislý od produkcie mlieka bahnice. Preto je potrebné venovať dostatočnú pozornosť kŕmeniu gravidných a dojčiacich bahníc. Kŕmnu zmes začíname pridávať ku kvalitným objemovým krmivám už koncom gravidity a pokračujeme aj po obahnení. Je potrebné zabezpečiť neustály prístup k pitnej vode.

Kŕmne zmesi a koncentráty pre hospodárske zvieratá | FEEDPRODUCT | Svidník">Aktuality

Žiadne aktuality

Kŕmne zmesi a koncentráty pre hospodárske zvieratá | FEEDPRODUCT | Svidník">Kŕmne zmesi pre
hovädzí dobytok

Kŕmne zmesi a koncentráty pre hospodárske zvieratá | FEEDPRODUCT | Svidník">Kŕmne zmesi pre
hydinu

Kŕmne zmesi a koncentráty pre hospodárske zvieratá | FEEDPRODUCT | Svidník">Kŕmne zmesi pre
ošípané

Kŕmne zmesi a koncentráty pre hospodárske zvieratá | FEEDPRODUCT | Svidník">Kŕmne zmesi pre
ovce

Kŕmne zmesi a koncentráty pre hospodárske zvieratá | FEEDPRODUCT | SvidníkRýchla správa

Meno:

E-mail:

Text správy:

Opíšte reťazec z obrázka:

Overovací reťazec
Vygenerovať nový reťazec